ความปลอดภัยอาหารในการให้บริการอาหารโรงเรียน (ความรู้เรื่องอันตรายในอาหาร)

หนังสือความปลอดภัยอาหารในการให้บริการอาหารโรงเรียน เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ และ รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1NPeuJqxQaU7CmOy_utFgKbFGkOOkH1jN/view?usp=sharing